Schilt Airconditioning heeft de STEK audit weer met glans doorstaan

Nieuws

jan 29

Het vernieuwde STEK is meer een kwaliteitskeurmerk geworden en staat naast de F-gassen wetgeving waarin de wettelijke eisen zijn vastgelegd. Ook duurzaam ondernemen en bewustwording en kennis van de energetische eigenschappen van onze producten worden meegewogen.

Duurzaam houdt voor ons ook in dat een hoog kwaliteitsniveau wordt behaald in het ontwerp en de aanleg van klimaatinstallaties, zeker als we kijken naar het samenvoegen van de afzonderlijke klimaatinstallaties, zoals verwarming, luchtbehandeling, regeling en koeling. Door het uitvoeren van essentiële montageprocedures wordt maximale levensduur van de installaties nagestreefd.

Binnen het STEK kwaliteitsmerk worden dan ook hoge eisen gesteld aan de competenties en opleiding van de medewerkers en aan de gebruikte gereedschappen en werkvoorschriften.
Nieuw hierin is de verplichting tot het ijken van de weeg,- en meetapparatuur.

In dit kader vinden wij het erg belangrijk dat onze medewerkers zich bewust zijn van de mogelijkheden en beperkingen van de door hun gebruikte middelen en gereedschappen.
Bewustwording staat hierin zeker voor kwaliteit.

De STEK auditors spraken uit dat we aan het allerhoogste niveau tippen. Daar zijn we als team erg trots op en we durven dan ook best uit te spreken dat dit zeker ten goede komt van onze klanten.